Ana Sayfa Arama Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir

MEB 16 Maddelik 24 Kasım Öğretmenler Günü Genelgesi Yayınladı

İşte Öğretmenler Gününde Yapılması

İşte Öğretmenler Gününde Yapılması zorunlu olan o maddeler

MEB 16 Maddelik 24 Kasım Öğretmenler Günü Genelgesi Yayınladı. İşte
Öğretmenler Gününde Yapılması zorunlu olan o maddeler

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin İmzalı 27.09.2023 tarihli 24 Kasım Öğretmenler Günü Konulu Genelgede 24 Kasım Öğretmenler Gününde yapılacakları açıkladı.

İşte o resmi yazı

Cumhuriyetimizin 100. yılını idrak ettiğimiz bugünlerde Millî Eğitim Bakanlığının koordinesinde yurt
içinde ve dış temsilciliklerimizde yapılacak olan 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinliklerinin amacı; öğretmenler arasındaki mesleki dayanışmayı, sevgi ve saygı bağlarını kuvvetlendirmek, öğretmenlik mesleğinin toplumdaki değerini yüceltmek, saygınlığını artırmak ve Türk Millî Eğitimine gönül vermiş hatta bu uğurda can vermiş olan öğretmenleri saygı ve rahmetle anmak, mesleğe yeni başlayan öğretmenlere mesleğin yüceliğini hissettirmektir.

Cumhuriyet’in 100. yılına ve “Türkiye Yüzyılı” vizyonuna uygun şekilde öğretmenlerimizin
ve vatandaşlarımızın kutlama programları ve etkinliklerine en üst seviyede katılımlarının sağlanmasına özen gösterilmesi beklenmektedir.

Bu kapsamda;
1- Öğretmenler Günü, etkinlik programlarının hazırlanması ve uygulanması için il/ilçe millî eğitim
müdürlükleri, okul/kurum müdürlükleri ve dış temsilciliklerimizde kutlama kurulları oluşturulacak; bu kurullar,Öğretmenler Günü kutlama ve etkinliklerinde İlgi (a) Yönetmelikte belirtilen görevleri yerine getirecektir.
2- Öğretmenler Günü kutlama programlarının hazırlanması ve uygulanmasında öğretmenlerin,
öğrencilerin, okul/kurum yönetimlerinin, okul-aile birliklerinin, velilerin, halkın, kamu ve özel kurumların, siviltoplum kuruluşlarının, basın-yayın kuruluşlarının gönüllü etkin katılımı sağlanacaktır.
3- Hazırlanacak programlarda, imkânlar ölçüsünde öğrenci, veli ve öğretmenlere eğitici ve bilgilendirici
etkinlik programlarının hazırlanmasına özen gösterilecektir. Düzenlenecek programlara mülki idare erkânı, şehit öğretmen yakınları, emekli öğretmenler, mezun öğrenciler ile vatandaşlar davet edilecektir.
4- Başta şehit öğretmenler olmak üzere ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerimiz kabirleri başında anılacak,şehit öğretmen aileleri ve huzurevlerinde kalan emekli öğretmenler ziyaret edilecek ve emekli öğretmenlerin emekli oldukları okul/kurumlardaki programlara öncelikle davet edilmeleri sağlanacaktır.
5- 24 Kasım tarihi itibarıyla adaylık sürecini tamamlamış öğretmenlerin “yemin” etmeleri sağlanacak,
Bakanlık kadrolarından yıl içinde emekli olan öğretmenlerden kutlama programlarına katılanlara Hizmet Şeref Belgeleri takdim edilecektir.
6- Birleştirilmiş sınıflı okullar, birbirine yakın okul/kurumlar, öğrenci/öğretmen sayısı az olan okullar
yakınlarındaki okul/kurumlarla iş birliği yaparak 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü birlikte hazırlayacakları
programlarla da kutlayabilecektir.

7- İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, okul/kurum müdürlükleri ve dış temsilciliklerimiz dijital ortamlarda,
öğretmenlerin mesleki dayanışmalarını güçlendirecek bilgi paylaşımlarına, öğretmenlerin bilimsel, kültürel, sanatsal faaliyetlerine ve örnek uygulamalarına yer verecektir. Kutlama kurullarınca öğretmen, öğrenci ve veliler arasında öğretmenlik mesleği ile ilgili belirlenecek konularda anı, resim, şiir, kompozisyon, kısa film ve benzeri yarışmalar düzenlenecektir. Dereceye giren öğretmen, öğrenci ve velilere “Öğretmenler Günü” etkinlikleri sırasında ödüllerinin verilmesi ve dereceye giren eserlerin sergilenmesi/izlenmesi sağlanacaktır.
8- Kutlama kurulları; gençlik ve spor il müdürlükleri, belediye başkanlıkları ve sivil toplum kuruluşlarıyla
iş birliği yaparak öğretmenlerden oluşan takımlarla spor müsabakaları düzenleyecektir.
9- İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, mesleki başarılarıyla öne çıkan öğretmenlerin başarı öykülerini
meslektaşlarıyla ve üniversitelerde öğrenim gören öğretmen adaylarıyla paylaşabilecekleri konferans, panel,söyleşi ve benzeri etkinlikler düzenleyecek ayrıca söz konusu başarı öykülerini anlatan kısa film ve görseller hazırlayarak kamuoyuna sunacaktır.

10- Kutlama kurullarınca üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak “Öğretmenler
Günü”nü kapsayan haftada ve yıl içerisinde öğretmenlik mesleğinin misyon, saygınlık, rehberlik, adanmışlık veTürkiye Yüzyılı inşasında öğretmenin rolü ve önemi gibi temaları ele alan panel, sempozyum, açık oturum,konferans ve benzeri faaliyetler uzaktan erişim yöntemleriyle düzenlenecektir.
11- Öğretmenler Günü’nü kapsayan hafta ve yıl içerisinde kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla iş birliği
yapılarak öğretmen ve öğrencilere yönelik indirim kampanyalarının düzenlenmesine özen gösterilecektir.
12- İl ve ilçelerimizde kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak Öğretmenler Günü’nü kapsayan
haftada “100. Yıl Eğitim Ormanı” oluşturulacaktır.
13- Bakanlık koordinasyonunda Ankara’da düzenlenecek “Öğretmenler Günü” kutlama ve etkinliklerine
illerini temsilen katılacak öğretmenlerin seçiminde Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’te açıklanan usul ve esaslara uyulacaktır.
14- Öğretmenler Günü nedeniyle öğrenci, veli ve okul- aile birliklerince öğretmenlere verilecek
hediyelerde, İlgi (c) Genelge Eki “Eğitim-Öğretim Hizmeti Verenler İçin Mesleki Etik İlkeler”e uyulacaktır.
15- Kutlama etkinliklerinde 30.06.2021 tarihli ve 31527 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren “Tasarruf Tedbirleri” konulu 2021/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi dikkate alınacaktır.
16- İlgi (b) Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

24 Kasım Öğretmenler Günü’nün, Cumhuriyet’in 100. yılı olması hususu da dikkate alınarak öğretmenler arasındaki mesleki dayanışmayı, iletişimi, sevgiyi, saygıyı ve mesleki algıyı güçlendirerek öğretmenlik mesleğinin kamuoyuna daha iyi tanıtılmasını sağlayacak programlarla kutlanması hususunda gereğini
rica ederim.
Yusuf TEKİN
Bakan

İL VE İLÇE TEMSİLCİSİ ÖĞRETMENLERİN SEÇİM USUL VE ESASLARI

1- İl/ilçe temsilcisi öğretmenlerin seçiminde aşağıdaki hususlara öncelikle dikkat edilecektir:
a) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî okul/kurumlarda öğretmen olarak görev yapıyor olmak,
b) Öğretmenlik mesleğinde en az 3 (üç) yıllık hizmeti bulunmak,
c) Son beş (5) yıl içerisinde “aylıktan kesme” veya daha ağır bir ceza almamış olmak,
ç) Bakanlıkça daha önce düzenlenen Öğretmenler Günü kutlamalarına il temsilcisi olarak
katılmamış olmak.
2- Okul/kurum müdürlükleri, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği’nde
belirtilen görevlere ek olarak il ve ilçe temsilcisi öğretmenlerin seçiminde aşağıda belirtilen görevleri yerinegetirir:
a) Okulunda/kurumunda görev yapan öğretmenlere, öğretmenlerin seçimine ilişkin usul ve esasları
duyurur.

b) İlgili şube müdürünün başkanlığında; temel eğitim, ortaöğretim, din öğretimi, meslekî ve teknik
eğitim, özel eğitim ile hayat boyu öğrenme okul/kurum müdürlerinden oluşan yedi kişilik “İlçe
Değerlendirme Komisyonu” kurar.
c) İlçe Değerlendirme Komisyonu, öğretmenin değerlendirilmesine esas teşkil eden bilgi, belge ve
dokümanlar doğrultusunda Ek-3 formunu doldurur, ilgili puanları Ek-2 formun ikinci bölümüne işler ve en
yüksek puanı alan 3 (üç) öğretmeni ilçe temsilcisi olarak belirler. Aynı puana sahip öğretmenler olması
durumunda öncelik sırasıyla; yatılı bölge okulunda görev yapana, il/ilçe merkezi dışında kalan yerleşim
yerlerinde görev yapana, hizmet puanı yüksek olana verilir.
ç) İlçe millî eğitim müdürlükleri, ilçe temsilcisi olarak belirlenen 3 (üç) öğretmene ait Ek-2 ve Ek3 formlar ile değerlendirmede esas alınan bilgi, belge ve dokümanların onaylı birer örneğini elektronik
ortamda 13 Ekim 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar il millî eğitim müdürlüklerine teslim eder.
4- İl millî eğitim müdürlükleri, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenler Günü Kutlama
Yönetmeliği’nde belirtilen görevlere ek olarak il temsilcisi öğretmenlerin seçiminde aşağıda belirtilen
görevleri yerine getirir:
a) İl millî eğitim müdürlükleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamalarına katılmak için başvuruda
bulunacak öğretmenlerin seçimine ilişkin usul ve esasları merkez ilçede yer alan okul/kurumlara ve ilçe
millî eğitim müdürlüklerine duyurur.
b) İl millî eğitim müdürlükleri, ilgili müdür yardımcısı/şube müdürünün başkanlığında Temel
Eğitim Genel Müdürlüğü, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Meslekî ve
Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Hayat Boyu
Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı okul/kurum müdürlerinden oluşan yedi kişilik “İl Değerlendirme
Komisyonu” kurar.
c) İl Değerlendirme Komisyonları; merkez ilçelerin bulunmadığı il merkezlerindeki
okul/kurumlardan müracaat eden öğretmenlerin başvurularını değerlendirir. Merkez ilçe ve diğer ilçelerden seçilen öğretmenlere ait bilgi, belge ve dokümanlar doğrultusunda, Ek-3 Formu’nu doldurarak ilgili puanları Ek-2 Formu’nun ikinci bölümüne işler ve en yüksek puanı alan 1 (bir) öğretmeni il temsilcisi
olarak belirler. Aynı puana sahip öğretmenler olması durumunda öncelik sırasıyla; yatılı bölge okulunda
görev yapana, il/ilçe merkezi dışında kalan yerleşim yerlerinde görev yapana, hizmet puanı yüksek olana
verilir.
ç) İl millî eğitim müdürlükleri; il temsilcisi olarak seçilen öğretmene ait Ek-2 Form’u ile
değerlendirmeye esas bilgi, belge ve MEBBİS’ten alınan özgeçmişini DYS ortamında, 20 Ekim 2023
Cuma günü mesai bitimine kadar Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne gönderir.